Jak przygotować projekt IoT, żeby odniósł sukces – 7 kroków

Podczas pracy dla jednego z największych banków świata oraz gdy budowałam inteligentne miasto dla Londynu poznałam sposób na wcielenie pomysłu w życie. Praca z liderami pomogła mi wprowadzić ulepszenia w metodach pracy stosowanych przeze mnie. To wszystko miało wpływ na wykształcenie mojego własnego procesu, który wykorzystuję zawsze, gdy zaczynam nowy projekt. Przedstawiam Wam kroki, które mogą zostać zastosowane do większości dużych projektów z dziedziny IoT.

1. Identyfikacja obszarów pracy

Projekty i programy IoT są wielowymiarowe. Droga do sensownego planu projektu jest wyboista – wymaga wyjaśnienia wielu kwestii i dokonania wielu czynności. To, co zawsze pomaga w identyfikacji głównych obszarów pracy oraz najważniejszych obszarów zainteresowania to:

  • Użytkownicy,
  • Oprogramowanie,      
  • Sprzęt,
  • Wykorzystanie danych,
  • Komunikacja,
  • Zarządzanie.

Oczywiście wszystkie obszary pracy są ze sobą powiązane na wielu poziomach, ale grupowanie podobnych tematów pomaga w organizacji pracy i komunikacji.

2. Określenie najważniejszych celów

Nawet, jeśli powodów do wcielenia w życie projektu jest wiele,najtrudniejszym zadaniem jest zawsze znalezienie odpowiednich argumentów, które przekonają osób decyzyjnych, że jego rozpoczęcie rzeczywiście ma sens. Uzasadniając, że nowy produkt lub funkcjonalność zapewni przewagę nad konkurencją albo zagwarantuje zgodność z nowymi przepisami prawnymi, np. RODO, mamy największe szanse uzyskać zielone światło na realizację projektu.

Określenie najważniejszych celów projektu wyznacza kierunek przyszłych aktywności, takich jak sesje czy warsztaty. Oprócz tego, lubię formułować zasady pomocne podczas podejmowania decyzji , a następnie stawiać cele niezbędne przy ustalaniu kierunku działań oraz mierzeniu sukcesów.

Zadbaj o dobrą komunikację

Aby zacząć wprowadzać ulepszenia, trzeba najpierw zrozumieć, które elementy wymagają zmian. Wstępny research dobrze jest rozpocząć od trzech obszarów:

Użytkownicy – ludzie znajdujący się na różnych poziomach w organizacji – osoby decyzyjne, pracownicy i klienci; im bardziej złożony będzie projekt, tym więcej typów użytkowników będzie się pojawiać, potrzebne będzie też więcej sesji kontrolnych, aby potwierdzić i wyklarować ostateczną wizję.

Organizacja – ze wszystkimi procesami, procedurami i istniejącymi rozwiązaniami, które będą wymagały wielu integracji lub zamienników; to może zapoczątkować kolejne projekty – lub też nowe opcje na “dosprzedanie” czegoś , w przypadku osób, które nie pracują bezpośrednio dla organizacji.

Otoczenie – może być rozumiane jako klasyczne badanie konkurencji i analizowanie sposobu rozwiązania niektórych problemów lub jako bardziej kreatywne podejście do tego, jak połączyć otoczenie z komplementarnym biznesem poprzez integracje.

Żeby dobrze zrozumieć potrzeby użytkownika, organizację i otoczenie, należy zaplanować i przeprowadzić serię warsztatów. Najczęściej powielany błąd podczas projektowania usług to brak walidacji warsztatów dla użytkowników końcowych w stosunku do celów i zakresu projektu. Zrozumienie, dla kogo tworzy się projekt jest kluczowe, ale zawsze trzeba pamiętać o osobach decyzyjnych, bo to one płacą rachunek za całe przedsięwzięcie.

Najczęstsze wyniki tej fazy to określenie osobowości użytkowników i zarys istniejących procesów, takich jak problemy, których doświadczają potencjalni klienci firmy oraz obszary do poprawy.

4. Poznanie problemów

Na tym etapie może pojawić się przytłoczenie mnogością różnych perspektyw spojrzenia na ten sam problem. Jako manager, zawsze upewniam się, że mam w zespole odpowiednich ludzi, posiadających nie tylko konkretne umiejętności, ale także holistyczną wizję oraz odpowiednie nastawienie. To pomaga uświadomić sobie problemy, ustalić priorytety i zdecydować, które tematy zostaną poruszone w ramach tego projektu. Dobrą praktyką jest drukowanie i wyświetlanie w widocznym miejscu kluczowych informacji, takich jak zasady czy cele krótko- i długoterminowe. Dzięki temu pozostaną one w polu uwagi wszystkich członków zespołu.

5. Proces poznawczy

Czas, by przyjrzeć się bliżej osobowościom użytkowników i rozwiązać ich problemy. Ta kreatywna i tworzona drogą współpracy faza jest bardzo ekscytująca, a często również niezwykle zaskakująca. To idealny czas, aby podzielić się pomysłami. To także jeden z kluczowych momentów projektu, często determinujący jego sukces. Ta faza musi zostać doskonale przygotowana odpowiednio wcześnie. Warto na tym etapie zatrudnić doświadczonego trenera, którego pomoc w moderacji i stymulacji grupy ułatwi dyskusję.

6. Projektowanie rozwiązania

W trakcie dokonywania odkryć  dla największego banku świata, na podstawie dziesiątek przypadków użycia oraz przepływów użytkowników, zidentyfikowaliśmy 34 wewnętrzne systemy potencjalnej integracji.. Współpraca z zespołami technicznymi i działami odpowiedzialnymi za dobre samopoczucie i bezpieczeństwo pracowników doprowadziła nas do ostatecznego projektu, zawierającego mobilną aplikację z podstawowymi funkcjonalnościami, pozwalającymi na zbieranie feedbacku dotyczącego UI (interfejsu użytkownika).

7. Sprawdzanie w czasie rzeczywistym

Najlepszym sposobem na sprawdzenie koncepcji jest wdrożenie Proof of Concept (realizacja pomysłu w celu sprawdzenia, czy jest on wykonalny). To może być prosty strumień  danych prowadzący od czujników, przez kilka warstw oprogramowania, aż do interfejsu użytkownika, dla projektów z wysokim poziomem niepewności. Daje to możliwość wyciągnięcia najważniejszych wniosków Ta metoda pozwala lepiej zrozumieć wyzwania, pomaga także stworzyć plan projektu wraz z ostatecznym rozwiązaniem.

Nie ma nic bardziej ekscytującego, niż tworzenie czegoś, co ma znaczenie dla innych ludzi. Dzięki narzędziom, jakie daje internet rzeczy, staje się to możliwe.


Leave a Reply