Internet Rzeczy (IoT) a łączenie punktów

Podczas mowy wygłoszonej z okazji ukończenia studiów na uniwersytecie Stanforda, Steve Jobs powiedział: „Nie możesz połączyć punktów patrząc w przyszłość, możesz połączyć je tylko patrząc wstecz. Musisz więc zaufać, że te punkty w jakiś sposób połączą się w przyszłości. Musisz czemuś ufać – swojemu przeczuciu, przeznaczeniu, życiu, karmie, czemukolwiek. To podejście nigdy mnie nie zawiodło i zmieniło moje życie.”

Dla mnie praca nad projektami związanymi z internetem rzeczy jest właśnie łączeniem kropek. Daje mi ona okazję do splatania trzech głównych obszarów moich zainteresowań:

  • rozwiązań zorientowane na użytkownika, przynoszących ludziom konkretną wartość,      
  • ulepszaniu procesów biznesowych,
  • wdrożeń IT, w tym zarówno oprogramowania, jak i sprzętu.

Internet rzeczy (Internet of Things, w skrócie: IoT) redefiniuje biznes i społeczeństwo. Projekty IoT są wielowymiarowe i wymagają multidyscyplinarnych zespołów pracujących razem. Tworzenie czegoś nowego jest zawsze ekscytujące, ale także obarczone zagrożeniami związanymi z nieprzewidywalnością oraz dostępnością odpowiednich komponentów.

Do 2020 roku połączenie z internetem będzie miało niemal 20 miliardów urządzeń. IoT pozwala firmom i miastom zrozumieć oraz zoptymalizować istniejące procesy, zidentyfikować obszary wymagające ulepszeń, dostarcza także wartościowych informacji osobom podejmującym decyzje. Realizacja projektu IoT to bardzo złożona czynność, często angażująca podwykonawców, takich jak laboratoria czy uniwersytety. Organizacja całego procesu jest niezwykle ciekawa, ponieważ wymaga kompleksowego przeglądu tematu, głębszego spojrzenia na problem, ale też rozwiązywania mnóstwa konfliktów pomiędzy firmą a zespołem realizującym projekt.

Podczas pracy nad projektem Sharing Cities, miałam niesamowitą możliwość tworzenia inteligentnych miast w rzeczywistości. Poprzez międzynarodową współpracę między różnymi miastami, opracowaliśmy przystępne cenowo, zintegrowane rozwiązanie o dużym potencjale rynkowym dotyczące inteligentnych miast. W trakcie budowania inteligentnych miast dla Londynu i ścisłej współpracy z Lizboną, Mediolanem, Bordeaux, Burgas i Warszawą, nauczyłam się wielu rzeczy o projektach IoT, głównie ze względu na różnorodność obszarów pracy. Poniżej zebrałam najważniejsze wnioski wyniesione z projektu, które można zastosować także przy mniejszych inicjatywach.

Zdefiniuj zasady

W miarę rozwijania wiedzy o projekcie i potencjalnych sposobach realizacji, łatwo jest dryfować w różnych kierunkach i gonić za nowymi wspaniałymi pomysłami, projekt jednak ma ustalone ramy czasowe i budżety. W związku z tym, bardzo ważne jest, aby zdefiniować wytyczne, które będą kompasem, pomocnym podczas wybierania odpowiedniego podejścia. W tym konkretnym programie wytycznymi były:

  • Skalowalność
  • Digital First (podejście zakładające, że w pierwszej kolejności stosujemy kanały komunikacji cyfrowej, a dopiero później tradycyjne media)
  • Kolaboracja – (dzielenie się i współpraca na rzecz dla społeczeństwa)
  • Wolny i otwarty rynek produktów i usług

Rozpoczęcie od nadrzędnych reguł dla przedsięwzięcia jest pierwszym kluczowym krokiem przed określeniem celów projektu. Zazwyczaj odnoszą się one do różnych poziomów programu (program to wiele projektów, które mają ten sam cel i muszą ze soba wspolpracowac, poniewaz występują między nimi zależności), takich jak cele biznesowe i wartości. „Lista życzeń” może być naprawdę długa i musi zostać zatwierdzona przez  osoby decyzyjne gdyż ma to wpływ na przyszły wybór technologii czy partnerów, na przykład: licencja versus rozwiązania open source.

Spraw, aby było przystępne

Bardzo możliwe, że „lista życzeń” w mgnieniu oka robi się dłuższa, niż pozycje w budżecie. Wtedy konieczne będzie nadanie priorytetów i uporządkowanie listy w logiczny sposób.

Podczas pracy nad dostarczaniem rozwiązań, nowi ludzie i zespoły dołączają do inicjatywy na różnych etapach. Dlatego tak istotne jest, aby mieć łatwo dostępne materiały, które przyspieszą proces wdrożenia nowych współpracowników, niezależnie od tego, czy będzie to nowy członek zespołu, konsultant czy uczestnik warsztatów. Jako ludzie odpowiedzialni za projekt, musimy się regularnie upewniać, że podążamy w dobrym kierunku. Jeśli chcemy osiągnąć wartościowe wyniki, musimy dać ludziom wystarczający kontekst działania, najlepiej w formie wizualnej. W tym przypadku różne kategorie zostały pogrupowane na trzy proste obszary:

Ludzie: obszar koncentrujący się na strumieniach pracy rozwijających zaangażowanie użytkowników poprzez warsztaty, sesje i komunikację,

Miejsce: przechwytywanie różnych źródeł danych, takich jak inteligentne liczniki, czujniki jakości powietrza, inteligentne urządzenia dostarczające dane,

Platforma: zapewnienie możliwości technologicznych w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych.

Source: sharingcities.com

Udowodnij to!

Chociaż pokusa, by podzielić się swoim projektem ze światem, jest nieodparta, warto wstrzymać się jeszcze trochę i poświęcić czas na, „Proof of concept” (realizację pomysłu w celu weryfikacji, czy sprawdzi się on w praktyce). Da to bezcenną listę wartościowych spostrzeżeń. Nawet prosty stumiendanych płynący z czujników, przez platformę, do panelu sterowania, pomoże lepiej zrozumieć proces i jego ograniczenia. W projektach takich, jak inteligentne miasta, większość ograniczeń wynika z procesu zamówień publicznych i przepisów bezpieczeństwa, natomiast w bankowości i ubezpieczeniach przede wszystkim z polityki bezpieczeństwa i ochrony danych.

Podsumowując, internet rzeczy jest przyszłością technologii, umożliwia poprawę doświadczeń użytkowników, redefiniowanie istniejących procesów oraz przekształcanie obecnych modeli biznesowych poprzez wdrażanie najnowszej technologii.


Leave a Reply